• State Park

    Within mi. of
    P. O. Box 841
    Payson, AZ 85547